DELA
Foto: Stefan Öhberg

Tingsrätten förkastar IP-Connects yrkande

Internetoperatören IP-Connects yrkande att Ålcom och Ålands telefonandelslag skall tvingas ändra sina vilkor och priser förkastas av tingsrätten.

– En felaktig begäran som förkastades utan att parterna ens hördes i ärendet, kommenterar Ålands telefonandelslags vd Jonas Sundborg.

I juni i år lämnade IP-Connect in en ansökan om åtgärder till Konsument- och konkurrensverket där man bad KKV utreda om Ålcoms och Ålands telefonandelslags prissättning är i strid med konkurrenslagen.

I sin ansökan till tingsrätten skriver IP-Connect ”Huvudsaken gällande denna säkringsåtgärd än ännu inte anhängig” och att huvudsaken är ”frågan om att motparterna förpliktas ersätta sökande de ekonomiska skador som motparterna orsakat sökande genom sitt förfarande i strid med konkurrenslagen”.

Tingsrätten anser att de, i ansökan, yrkade förbuden inte behövs för att ”trygga sökandens rätt till skadestånd” och att det därför inte finns förutsättningar att bevilja säkringsåtgärder.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Läs gårdagens artikel här:
Internetleverantörer i konkurrenstvist