DELA
Foto: Ida K Jansson

Tingsrätten förkastade åtalen

Tingsrätten har förkastat åtalen mot Nya Ålands tidigare chefredaktör Jonas Bladh och reporter Annica Lindström (bilden).
Åtalen gällde spridande av information som kränker privatlivet och ärekränkning. Eftersom åtalspunkterna förkastats förkastas också målsägandens ersättningsyrkanden på 62 500 euro.