DELA
Foto: Stefan Öhberg

Tingsrätten förkastade sjöbefäls krav

Det tidigare sjöbefälet ville att hans arbetsgivare skulle betala drygt 8 900 euro plus rättegångskostnader på drygt 9 700 euro.
Tvisten gällde ett avtal om mannens arbete och pensionering.

Tingsrätten förkastade kravet och beslöt att mannen ska betala arbetsgivarens rättegångskostnader på drygt 6 200 euro.

Mannen som gick i ålderspension våren 2013 begärde med Skeppsbefälsförbundets hjälp ersättningar och lön för tiden efter pensioneringen.

Förbundets representant hävdade att arbetsförhållandet fortgick trots pensioneringen eftersom mannen själv inte hade sagt upp sig. Men enligt rätten förfaller arbetsavtalet vid en ålderspensionering och då är det inte nödvändigt att någondera parten säger upp avtalet.

Skeppsbefälsförbundets förslag var att ersättning skulle betalas som skadestånd för att undvika att mannen skulle tvingas betala tillbaka pension.

Parterna förhandlade sig fram till en summa men tingsrätten anser att det förslaget byggde på att skeppsbefälsförbundets representant hade vilselett arbetsgivaren. Något giltigt avtal fanns aldrig enligt rätten. (pd)