DELA
Foto: Jonas Edsvik

Tillsats förbjuds i kampen mot ogräs

De vanliga ogräsbekämpningsmedlen Roundup och Roundup Max förbjuds tillsammans med elva andra glyfosatprodukter.

Frågan om totalförbud för glyfosat är fortfarande öppen.
Alla de tretton preparat som förbjuds i det här skedet innehåller det verksamma ämnet glyfosat som i dag finns i 53 registrerade produkter i säkerhets- och kemikalieverket Tukes register. Glyfosat är det mest sålda verksamma medlet i ogräsbekämpningen i Finland och på Åland.

De preparat som förbudet gäller innehåller tillsatsen POEA, polyetoxilerad talgamin, som misstänks vara farligare än glyfosat. Glyfosatpreparat som innehåller tillsatsämnet förbjuds. De övriga är fortsättningsvis tillåtna.

Tukes har dragit in försäljningstillståndet för glyfosat med POEA men preparaten får säljas och distribueras fram till sista mars 2017. Efter den 31 augusti 2018 får preparaten som innehåller POEA inte längre användas eftersom de då har tagits bort ur växtskyddsmedelsregistret.

Totalförbud snart?

En del glyfosatprodukter är redan i dag förbjudna för andra än för dem som har avlagt växtskyddsexamen. De är alltså godkända endast för yrkesmässig användning.

Glyfosatperparat har godkänts för bekämpning av ogräs på odlingar, i trädgårdar, på åkrar, vid skogsbruk och på områden som inte odlas.

Men ett totalförbud för glyfosat har länge varit på gång i EU. I slutet av juni beslöt kommissionen att förlänga tillståndsperioden med ett halvt år från det att Europeiska kemikaliemyndighetens kommittén för riskbedömning har lämnat in sitt yttrande, dock senast till 31 december 2017.

Mats Söderström, som sköter inköpen av bekämpningsmedel på Ab Lantbruk, räknar inte med att problem uppstår på grund av det färska förbudet mot tillsatsämnet POEA för både hobby- och yrkesbruk.

– Det finns många andra medel, säger han.

Dödar snabbare

Orsaken till att bindemedlet POEA tillsätts är, säger han, att glyfosat med tillsatsen snabbare når ogräsets rötter. För medel utan POEA tar det 10–14 dagar innan rötterna dör men för glyfosat med POEA tar processen bara två-tre dagar.

– Men 99 procent av vår försäljning är glyfosat utan POEA så för oss ändras just ingenting. De kedjor vi köper av säljer heller inget till oss som innehåller förbjudna substanser.

Förklaringen är att glyfosatprodukter med POEA är avsevärt dyrare än produkter utan.

I Sverige sägs användningen av glyfosat ha ökat med det dubbla på 20 år. På Åland har användningen ökat men inte lika mycket, säger Mats Söderström.

Däremot har priset gått ner betydligt efter att Monsantos monopol för glyfosatpreperater Roundup upphörde.

Stor förändring

En annan stor förändring har inträffat från i fjol, påpekar Mats Söderström.

– I fjol kunde vi sälja en 20 liters burk Roundup till vem som helst som ville köpa. I år krävs det att köparen har avlagt växtskyddsexamen. Också det här beslutet har kommit från EU.

En vanlig hobbyodlare eller tomtägare kunde alltså köpa stora mängder ogräsbekämpningsmedel för att döda ogräset på sandgångar och andra ställen. I år är det bara en färdigblandad svag sort som får säljas till personer utan växtskyddskort.

En förpackning för hobbybruk innehåller 7,2 gram glyfosat. Den förpackning som yrkesbonden får köpa med kort innehåller 360 gram glyfosat.

I fjol kunde den som hade problem med myror köpa medel med den starkare koncentrationen. Men det går alltså inte längre.

Huvudorsaken till att glyfosat, vars farlighet är omstridd, får fortsätta säljas är att jordbrukarens kostnader ökar med 30–50 euro per hektar om ogräset måste bekämpas på något annat sätt, visar beräkningar som gjordes i England i samband med glyfosatdebatten i EU-parlamentet.