DELA
Foto: Felicia Bredenberg

Tillsammans för Östersjön

Genom att tillsammans arbeta för ett och samma mål har Helcom nått stora framgångar i sitt arbete för Östersjön.

I fredags mottog organisationen Östersjöpriset på 20 000 euro.
Motiveringen till priset är Helcoms långsiktiga arbete för Östersjön. Förbudet mot utsläpp av avloppsvatten på internationellt vatten och att Östersjöns klassificiering som ett specialområde i fråga om utsläpp av kväveoxider omnämns särskilt. Organisationen har tagit fram underlag till beslut som sedan har fattats i den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

Anna Petersson, organisationens ordförande, beskriver utmärkelsen som betydelsefull och glädjande.

– Det är ett enormt arbete som ligger bakom våra framgångar. Alla medlemsstater har deltagit i att göra det möjligt och priset hjälper oss att sträva efter nya mål.

Nu kommer Helcom att syna hur de nya lagarna implementeras och arbeta för grön teknologi och alternativa energikällor för en miljövänligare sjöfart.

Peterson beskriver Östersjön som ett hav på väg att återhämta sig.

– På 30 år har till exempel oljeläckagen minskat med 90 procent.

Peterson säger att sammanhållningen är Helcoms styrka.

– Sjöfartens globala regler förhandlas på en FN-nivå och därför är det värdefullt att vi tillsammans kan föra fram vår sak.

Läs mer i måndagens Nya Åland!