DELA

I natt ställer vi om klockan

I natt är det dags att återgå till normaltid, det vill säga vintertid.

Det betyder att vi får en extra timme natt.
I natt klockan 04 ska klockan ställas om till vintertid. Det innebär att klockan ska flyttas bakåt, till klockan 03. Då är vi tillbaka vid normaltid. I mars ställde vi fram klockorna en timme för att övergå till sommartid.

Från och med år 2002 styrs normal- och sommartid av ett EU-direktiv. Justeringen av klockan väcker alltid debatt, berättar www.svenska.yle.fi och i mars när klockan skulle ställas om till sommartid var frågan även aktuell i EU-parlamentet. Finlands EU-parlamentariker Heidi Hautala (Gröna) hör till dem som helst skulle slopa bytandet av tid två gånger per år.

Vinter- och sommartid har använts i Finland sedan 1981. Tanken med sommartid var att människor bättre ska kunna ta tillvara dygnets ljusa tid och att det blir lättare att spara energi.

Fotnot: Man kan ställa om klockorna redan när man går och lägger sig på lördag kväll så behöver man inte stiga upp mitt i natten.