DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>AKTIV Miina Fagerlund är aktiv i många sammanhang och sitter också i kommunstyrelsen i Finström.

Tillåtet med assistent i stängda mötesrum

– Jag är stolt över kommunstyrelsens beslut.

Det säger ledamoten Miina Fagerlund som än en gång tagit strid för sina rättigheter enligt handikappservicelagen.
Inför kommunstyrelsens möte den 4 maj hade ledamoten Rolf Karlsson lämnat in ett rättelseyrkande som rörde ledamoten Miina Fagerlunds rätt att ha sin personliga assistent närvarande på styrelsemötena som är slutna. Från början var ärendet konfidentiellt men Miina Fagerlund ville att det skulle vara offentligt eftersom det kan vara viktigt också för andra som är i samma situation.

Båda lämnade rummet när rättelseyrkandet behandlades. Kommunstyrelsens beslut var enhälligt – personlig assistent har närvarorätt enligt handikappservicelagen.

Miina Fagerlund tycker att det är bra att frågan utreds.

– Men det stör mig att Rolf Karlssons åsikt är att jag jag klarar mig på egen hand i mötesrummet och att assistenten borde vänta utanför. Det är ju så att assistenten är mina händer och utan henne kan jag inte delta på jämbördiga villkor som alla andra.

Kämpar för andra

Det är inte första, och förmodligen inte sista, gången som Miina Fagerlund tar strid för sina rättigheter, strider som hon hoppas hjälper också andra.

– Om jag hade kämpat bara för mig själv hade jag gett upp för länge sen.

Efter att hon skrev om händelsen på sociala medier har hon fått många kommentarer.

– Till 99,9 procent har jag fått stöd. Ett starkt stöd, säger hon.

Rolf Karlsson konstaterar att kommunstyrelsen fattat sitt beslut och att han rättar sig efter det.

– Jag ville ha det utrett eftersom kommunstyrelsens möten är slutna, säger han.

.