DELA
Foto: Magnus Andersson

Tidsfrist för vatten med höjd uranhalt

Storby vatten i Eckerö får distribuera hushållsvatten med en förhöjd uranhalt fram till slutet av februari.

Efter det ska vattnet uppfylla kraven i social-och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av hushållsvatten.

Det har ÅMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, bestämt.

När prover togs i oktober hade dricksvattnet uranhalter på 72 respektive 73 mikrogram. Den högsta tillåtna mängden är 30 mikrogram. Information om uranhaltigt dricksvatten skickades ut till bolagets abonnenter för en månad sedan.

Storby vatten har beställt ett filter som ska sänka uranhalten till en godkänd nivå. På torsdagen hade den svenska leverantören ännu inte byggt filtret klart. (pd)