DELA
Foto: Erkki Santamala

Tidigare anställd kräver ersättning

En man kräver ersättning från landskapsregeringen för utebliven uppsägningstid.

– De har ett arbetstagarfientligt system, säger Marcus Måtar, mannens juridiska ombud.
En man som jobbat för Skärgårdstrafiken vill ha kompensation för utebliven uppsägningstid från landskapsregeringen. Det framkom under en förberedelseförhandling i tingsrätten i slutet av juni.

– Min klient har varit del av det vikariemissbruket, som jag menar att de har satt i system, säger Marcus Måtar under mötet.

Kravet på ersättning gäller vid två tillfällen i samband med att de arbetade perioderna hos Skärgårdstrafiken löpt ut.

– Från maj 2013 fram till oktober 2014 har han fått förlängda visstidsanställningar 30 gånger, säger han.

Under det första arbetsförhållandet ska det handla om fyra förlängningar som saknar uppgift om grund för anställningen, och under den andra perioden rör det fyra ytterligare avtal.

– Därutöver anser vi att samtliga av de övriga avtalen är tecknade på felaktiga grunder, säger Marcus Måtar.

Landskapsregeringen bestrider mannens yrkanden.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!