DELA

Tickande miljöfaror på åländsk havsbotten

M/S Gävle kommer att börja läcka olja någon gång om inget görs. Vraket ligger i närheten av ett sälskyddsområde. I åländska vatten finns minst tre vrak som innehåller olja. Att sanera dem skulle vara mycket dyrt och om det börjar läcka så är det ägarens ansvar. M/S Gävle ägs av en privatperson.
I söndags uppmärksammade Hufvudstadsbladet den tyska jagaren Z36 som 1944 förliste i Finska Viken, i närheten av Porkala. Ombord på den finns mellan 600 och 800 ton olja och oljan har börjat läcka. Som oljeolycka sett skulle en tankerolycka vara många gånger större magnitud, men det gör förstås inte oljan i tusentalet vrak i Östersjön ofarlig.

På åländskt vatten känner man till tre vrak som definitivt har bunkerolja ombord och således är miljöfarliga. Marcus Lindholm som jobbar med maritim arkeologi på landskapets kulturbyrå berättar att ett av vraken, M/S Gävle, som grundstötte på Stora Sankan år 1975 kunde göra stor skada då den ligger alldeles intill ett sälskyddsområde.

– I Skiftet finns också två vrak som också kommer börja läcka olja småningom, säger Marcus Lindholm.

De två vraken ligger 700 meter från varandra i farleden norr om Kökar. De är båda sockerbetsbåtar. M/S Hanna-Marjut förliste den 17 oktober 1985 och M/S Fortuna den 30 oktober 1987. De förliste troligen på grund av överlast, men man vet inte säkert. Båtarnas luckor var i varje fall öppna, berättar Marcus Lindholm.

Han berättar att förr eller senare börjar alla vrak med olja ombord läcka. Ju djupare de ligger, desto längre tar det. På Åland har det ännu inte läckt olja ur något vrak, men man behöver inte söka långt bort för att hitta incidenter.

– Såpass nära som finska Utö finns ett vrak som heter Park Victory och det har läckt olja under många år. Det har gjorts många försök att pumpa upp oljan och det har kostat våldsamma belopp, men det finns fortfarande olja kvar, säger Marcus Lindholm.

Vet man när vraken på åländsk vatten kan börja läcka?

– Nej, det kan vara imorgon det. Eller om tio, 15, 20 år. Men så mycket kan man säga att ju äldre vraket är, desto större är ju risken för det rostar naturligtvis, säger Marcus Lindholm.