DELA
Foto: Gunnar Westerholm

Thörnroos på nordiskt toppmöte

Under tisdagen och onsdagen samlades de nordiska samarbetsministrarna i Grönländska Ilulissat för att diskutera flera för Norden viktiga frågor. Åland representerades av minister Veronica Thörnroos.

Informationssekreterare Gunnar Westerholm rapporterar från mötet:

Den fråga som har engagerat det nordiska samarbetet mest den senaste tiden är de ryska myndigheternas kontrollbesök på Nordiska ministerrådets kontor i St. Petersburg. Från ryska myndigheters sida vill man klassa kontoret som ”utländsk agent” vilket omöjliggör arbete i den form som det hittills bedrivits. På onsdagen beslutade samarbetsministrarna att avveckla verksamheten.

En stor del av tiden ägnades åt Arktiska frågor. Under tisdagen hade ministrarna en informell temadiskussion och information om Arktis särskilda problem och möjligheter.

Ministermötet fick även ta del av rapportering om gränshinderarbetet, det nordiska samarbetet med EU:s Östersjöstrategi och Nordiska ministerrådets internationella samarbete.

På bilden ses Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Höybråten, Färöarnas samarbetsminister Annika Olsen, Danmarks Carsten Hansen, Ålands Veronica Thörnroos och Sveriges Kristina Persson.