DELA
Foto: Lauri Heikkinen/Statsrådets kansli

THL föreslår kortare karantän och reducerad smittspårning

Coronakarantänstiden kan förkortas från tio dagar till fem. Det föreslår Institutet för hälsa och välfärd (THL).THL föreslår även att spårningen av smittor hos vaccinerade och fullt friska personer slopas.