DELA
Foto: Ida K Jansson

Terese Flöjt får Rädda Barnen-priset 2016

Terese Flöjt fick Rädda Barnen-priset 2016 för sitt arbete med att säkerställa barns delaktighet och möjlighet till inflytande gällande den nya delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Priset delades ut på söndagen på Rättighetskalaset som Rädda Barnen på Åland arrangerade tillsammans med Ålands museum med anledning av barnkonventionens dag.