DELA
Foto: Stefan Öhberg

Temporärt bränslestöd ska kompensera transportföretag

Regeringen vill att presidenten stadfäster lagen om temporärt bränslestöd för transportföretag. Lagen omfattar även åländska företag.

Stödet kan – framgår det i ett pressmeddelande från Arbets- och näringsministeriet – erhållas för tre månader (februari–april 2022) och täcker fem procent av bränslekostnaderna för dessa månader. Lagen ska gälla från 1 september till 1 december 2022.

– Den här lagen har varit på gång en längre tid, och gäller också de större åländska transportföretagen, bekräftar näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).

Bränslestödet är tänkt att kompensera gods- och persontransporter på landsväg för prisökningen på flytande bränslen efter Rysslands invasion av Ukraina. Lagen omfattar alla former av bränsle och elenergi utom brännolja som inte får användas i trafiken. Riksdagen vill dock att regeringen utreder om det är möjligt att stödja aktörer som använder lätt brännolja och som för närvarande inte omfattas av transportstödet inom ramen för det anslag som reserverats.