DELA
Foto: Stefan Öhberg

Tehy: Bra början – borde kommit längre

En bra början – men inte tillräckligt. Så summerar Tehy den nya arbetsvärderingen.

– Vi hade hoppats på ett mer långtgående förslag där man hade viktat höjningarna mellan grupperna, säger Tehys verksamhetsledare Erkki Santamala.
”Lika lön för likvärdigt arbete” var Tehys slogan under strejken 2014 och det var också löftet om jämställda löner som var en av faktorerna till att strejken inte blev mer långvarig.

Med den bakgrunden tycker Tehy att arbetsvärderingsarbetet hittills varit i grunden positivt, men inte tillräckligt omfattande. Enligt verksamhetsledaren Erkki Santamala betalades ett tiotal euro extra i lön ut till Tehys medlemmar direkt efter strejken avslutats. Sedan har det stått still.

– Om man tittar på Tehys mål när det gäller minimilöner under strejkförhandlingarna så är arbetsgruppens förslag nära det som vi föreslog då. Så man kan fråga sig om arbetsgivaren i efterhand tyckte att allt var värt det, säger Tehys huvudförtroendeman Pirjo Åkerblom.

I grunden är förbundet dock nöjt med arbetsvärderingen som har gjorts.

– Man borde ha samma lön om det inte finns motiverade skillnader. På så sätt är kravgrupperna positiva. Lönerna måste jämnas ut, säger Erkki Santamala.

Är det realistiskt med jämställda löner senast 2020?

– Vi måste få de medel som krävs och det finns avtal som reglerar det. Men avtal är ingenting man kan lita blint på, allt är förhandlingsbart.

Läs mer om arbetsvärderingen och vad den innebär för olika yrkesgrupper bland de landskaosanställda i fredagens Nya Åland!