DELA
Foto: Jonas Edsvik

Tehy är kritiska till sparkraven på ÅHS

Tehy riktar kritik mot ÅHS sparkrav. Varför spara två miljoner euro nästa år när behovet av vård kommer att öka, undrar Tehy.

– Flera av de kommande investeringarna är ägnade åt att få ner driftskostnaderna, säger hälso- och sjukvårdsminister Wille Valve (MSÅ).
På insändarsidorna i dagens Nya Åland riktar vårdfacket Tehy kritik mot de planerade inbesparingarna vid Ålands hälso- och sjukvård. I 2017 års verksamhetsbudget står det att ÅHS har budgeterat 5,7 miljoner euro för investeringar. Tehy välkomnar investeringar men påminner samtidigt om att kompetent personal är ÅHS viktigaste resurs.

– Vi måste hitta nya arbetssätt för att garantera en god hälsovård. Det sker inte utan förändringar, säger Wille Valve.

2,8 miljoner satsas

I budgeten finns 1,6 miljoner euro till ombyggnad av hälsocentralkorridoren för dialysverksamhet och planering av patientcentra. Där finns också sammanlagt 1,65 miljoner på en magnetröntgenmaskin samt ombyggnation för att få ändamålsenliga lokaler för utrustningen. Totalt ska 2,8 miljoner satsas på ny- och ombyggnation.

– ÅHS planerar att göra stora investeringar nästa år, vi har diskuterat om det är rätt tajming, säger Erkki Santamala, verksamhetsledare för Tehy Åland.

Wille Valve (MSÅ) är social- och hälsovårdsminister med ansvar för ÅHS.

– IT-satsningarna är angelägna för ÅHS. Investeringarna i den geriatriska kliniken skulle jag i nuläget inte prioritera särskilt högt, säger han.

Landskapsregeringen ska i oktober fördjupa sig i vilka utrymmen ÅHS behöver och hur de ska se ut så snart som ÅHS styrelse har behandlat en eventuell utbyggnad av geriatriska kliniken.

Sparförslagen som har presenterats inkluderar att stänga demensavdelningen och minska antalet platser på den medicinska, vilket kan betyda personalnedskärningar.

– Personalen får mera jobb om avdelningar stängs, för patienterna försvinner inte. Då läggs ansvaret på vårdpersonal från andra avdelningar vilket innebär en stress- och osäkerhetsfaktor. Vi är rädda för att det leder till att personalen mår sämre, säger Erkki Santamala.

Tehys insändare och regeringens svar går att läsa på sidan 4 i dagens Nya Åland och på www.nyan.ax under fliken insändare.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!