DELA

Taxiföretag vill ha nytt system

Nuvarande system med taxitillstånd i alla kommuner är inte bra anser 14 taxiföretagare.

I en skrivelse till landskapet påpekar företagarna att lönsamheten minskat och man hävdar att det finns bolag som använder sig av tvivelaktiga metoder i den hårda konkurrensen.

Enligt skrivelsens undertecknare borde inte bara det taxitillstånd som nu utlysts i Jomala dras in utan också flera i Mariehamn. (tt-s)