DELA
Foto: Erkki Santamala

Taxichaufförer fick säga sitt

Personer som innehar trafiktillstånd är i de flesta fall nöjda med de nuvarande reglerna, men med några undantag – regleringen gällande stationsort och körtider delar taxichaufförerna.
Landskapsregeringens utförde i september en enkät till innehavarna av trafiktillstånd till beställningstrafik. Anledning är att få underlag till en förnyelse av lagstiftningen inom området. 75 enkäter skickades ut av vilka 73,3 procent besvarades.

En fråga som delade taxichaufförerna var huruvida man borde slopa regleringen kring stationsort. 53 procent tyckte att regelverket ska bibehållas, 26 procent tycker att det borde slopas och elva procent tycker att stationsindelningen borde ses över. Här kan man se en splittring mellan åsikterna bland trafiktillståndsinnehavarna i stan och de på landsbygden. Majoriteten av de med trafiktillstånd på landsbygden, 53 procent, var för en slopning.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!