DELA
Foto: Erkki Santamala

Taxfreestöld till rätten

Nu är åtal väckt mot den tidigare chefsanställda vid Viking Line som står misstänkt för stöld av taxfreevaror till ett värde av tiotusentals euro.

– Rubriceringen är grov stöld och grovt bedrägeri, säger ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman som skickade in åtalet under gårdagen.
Det var i mars förra året som Viking Line polisanmälde en chefsanställd misstänkt för grov stöld. I samband med anmälan sades personen upp från sin chefspost inom rederiet. När polisen gjorde en husrannsakan hos den tidigare anställda beslagtogs taxfreevaror till tiotusentals euro. Beslaget bestod till stor del av whiskey och andra typer av alkoholhaltiga drycker.

I ett tidigt skede lämnades ett flertal beslag tillbaka till den misstänkta eftersom det fanns bevis på att dessa inte var stulna. Åtalet som nu är väckt omfattar en större del av det kvarvarande beslaget, dock inte allt.

– Hela beslaget omfattas inte av det här åtalet, säger Lindeman.

Ursprungligen krävde Viking Line den före detta anställda på belopp på över 50 000 euro men i och med att alla beslag inte omfattas av åtalet har beloppen justerats, säger Lindeman. Vilken summa beloppen landat på är ingenting som landskapsåklagaren vill uttala sig om i nuläget men säger ändå att summorna är så pass höga att de grova brottsrubriceringarna kvarstår.

– Någonting mer kan jag inte säga i nuläget, säger Lindeman.

Vid Viking Line vill man heller inte kommentera det åtal som nu väckts.

– För vår del är det ett avslutat kapitel. Personen är uppsagd och vi har anspråk på varorna. Hur de vill rubricera brottet och vad åtalet utmynnar i, det tar vi inte ställning till i det här skedet, säger Jan Hanses, vd vid Viking Line.