DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>BESVIKNA Jalle Helsing och Monita Sogne-Östberg motsätter sig att staden flyttar deras gamla och dementa mammor från Folkhälsans gruppboende Linden till Trobergshemmet. De har förvägrats rätten att bevaka sina mammors intressen och tvingats ta hjälp av jurister i kampen mot stadens socialförvaltning och socialnämnd. I dag bor mammorna kvar på Linden utan avtal och hotet finns att de anhöriga själva måste betala hela boende- och vårdkostnaden.

Tar kamp mot socialen

– Det är som att röra sig i tjära.

Så beskriver två anhöriga sin utdragna kamp mot stadens socialförvaltning och socialnämnd som under hot vill tvångsbyta vårdinrättning för deras dementa mammor.
Monita Sogne-Östberg och Jalle Helsings åldriga mödrar bor sedan många år tillbaka i Folkhälsans gruppboende Linden vid Styrmansgatan. Båda lider av demenssjukdom och kan inte föra sin egen talan, men båda har funnit sig tillrätta i boendet och trivs efter omständigheterna bra.

Men i februari i år började striden om deras boende. Då gällde flyttplanerna tre personer från Linden. Bakgrunden var ekonomisk med hänvisning till en skrivning i stadens budget för 2014.

– Vi bjöds in till ett möte då äldreomsorgschefen och en socialarbetare informerade oss om att staden skulle upphöra med sina köptjänster från Folkhälsan under 2015 och att våra anhöriga måste flytta. Vi sa nej eftersom en flytt kan innebära försämrat mående och mera ångest och oro för våra anhöriga, berättar de.

De ville samtidigt se Trobergshemmets avdelning Marhällan dit socialförvaltningen planerade att flytta deras mödrar. Det fick de inte utan uppmanades ta kontakt enskilt för ett besök.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!