DELA
Foto: Stefan Öhberg

Tar i hand för bättre rutiner

Åland bör involveras i ett betydligt tidigare skede i rikets lagstiftningsprocesser än nu.

Den slutsatsen drog Finlands ledande tjänstemän efter sitt Ålandsbesök i går.
Det kan beredas hundratals propositioner samtidigt i ett ministerium. Att parallellt analysera vilka eventuella konsekvenser ett lagförslag kommer att få för Åland är inte alltid det lättaste. Det har i synnerhet vård- och landskapsreformen visat där varken rikets eller Ålands tjänstemän i början insåg fullt ut hur stora följderna egentligen skulle bli.

– Vi är eniga om att det krävs ett större proaktivt arbete, det blir svårare att rätta till problem då lagtexten redan är klar, sade Katrin Sjögren (Lib) i går efter att under en dags tid varit värd för 16 ledande tjänstemän från rikets ministerier.

– Det har varit bra att få veta mera om aktuella åländska frågor och stärka banden till Åland. Det blir lättare nu att aktivera kontakter i god tid, sade Paula Lehtomäki, statssekreterare vid statsrådets kansli.

– Vi måste utveckla ett system för att mötas tidigare och göra konsekvensanalyser tillsammans, sade Päivi Sillanaukee, kanslichef på social- och hälsovårdsministeriet.

– Vi måste också bli bättre på svenska. Det är en utmaning på många plan. Men språkproblemen beror absolut inte på illvilja från vår sida, sade Sillanaukee.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!