DELA

Tänk på detta när du är ute på isen!

I det vackra, frostiga vädret är det många som väljer att ge sig ut på isen. Ålands sjöräddningssällskap påminner dock om att man ska vara försiktig och ha rätt utrustning med sig.
Tänk på detta:
– Isen måste vara tjock nog för att bära vikten du utsätter den för, gärna minst 10 centimeter tjock för att kunna bära en vuxen. Vill du ge dig ut med till exempel en snöskoter bör isen vara minst 15 cm.
– Minimiutrustning inkluderar isdubbar som du hänger runt halsen, en visselpipa och en isstav för att testa isens hållbarhet. Komplettera med ett extra ombyte kläder och din mobiltelefon i en vattentät ryggsäck.
Har du en vintervänlig flythalare? Dra på dig denna!
Känn till farorna. Is är svagare i strömmande vatten, men också vid broar, bryggor och vass.
Om du hamnar i vattnet:
– Vänd dig om mot det håll som du kom i från
– Är iskanten tunn så försök att hacka dig fram till is som kan bära dig. Först då kan du ta fram dina isdubbar
– Jobba med en isdubb i taget och ta hjälp av ett kraftigt simtag med benen för att häva dig upp.
– När du väl är uppe – res inte på dig utan fortsätt åla dig fram på isen tills du kommit en bit ifrån nedgångshålet