DELA

På lördag tänder Gunnevi ljusen

Vi står inför allhengonahelgen och de åländska församlingarna inbjuder till parentation.

Men vad är det?

Här får du veta allt du undrat över, men inte vågat fråga.
Kaplan Gunnevi Styrström är den präst i Mariehamns församling som sedan flera år tillbaka håller i parentationen på allhelgona.

– Det är en viktig helg och det betyder mycket för anhöriga att få minnas de avlidna, säger hon. Det är betydelsefullt på många sätt att tänka på att de döda finns i våra minnen och tankar. Döden skiljer oss åt, men de nära och kära finns ändå kvar inom oss. Kärleken upphör inte.

Röd dag

Lördagen, alla helgons dag eller allhelgona, är en röd dag i kalendern. Högtiden har flyttats från 1 november till den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november.

– Det heter alla helgons dag, då kan man fira de människor som betytt mycket för en, de som blivit som helgon för en själv.

Döden är undanträngd i vår kultur, tycker Gunnevi Styrström. Allhelgona är därför en angelägen helg där det är legitimt att sakna och sörja.

– Då får vi visa vi hur viktiga vi människor är, både levande och döda.

Hav av ljus

Under allhelgona brukar de åländska kyrkogårdarna förvandlas till hav av levande ljus. Det blir vackert och stämningsfullt, speciellt i skymningstid.

Många söker sig dit för att tända lyktor på gravar eller på de anvisade platser där man tänder ljus för personer som är begravda på andra orter.

Gunnevi Styrström uppmuntrar alla att besöka en kyrkogård under allhelgonatiden.

– De många levande ljusen bekräftar hur viktiga vi människor är – och förblir – för varandra.