DELA

Talmannen kallar till möte

Lagtingets talman Johan Ehn (MSÅ) har kallat den självstyrelsepolitiska nämnden till ett möte på fredag efter att riket backat i vindkraftsstödsfrågan.

– Jag vill att nämnden ska bli informerad om de senaste dagarnas skeenden och hur landskapsregeringen ser på framtiden. Det är viktigt att landskapsregeringen och lagtinget sitter på samma information.

Talmannen säger att han är väldigt besviken över att regeringens politiska löfte inte infriades.

– Vi har varit vana med att beslut som man kommit överens om håller. Nu blir man orolig över hur vi i framtiden ska klara av att lösa de frågor som finns. I politik är förtroende mellan parter väldigt viktigt och för att vi ska kunna ha fötroende för varandra måste man visa att man håller de löften man givit.

För att återupprätta förtroendet gäller det för regeringen att gå från ord till handling. Ehn tror att det kommer att spridas en misstänksamhet.

– Det är nödvändigt för både Åland och riket att vi återskapar förtroendet. (al)