DELA

Talman besöker lagtinget

Finlands riksdags talman Maria Lohela besöker Ålands lagting den 3-4 oktober för att bekanta sig med Åland och dess självstyrelse, berättar lagtinget i ett pressmeddelande.

På programmet står möte med de åländska talmännen och information om självstyrelsen.

Under eftermiddagen besöker talmannens delegation Ålands kulturhistoriska museum, Andersudde och Silverskär.

Tisdagens program innehåller diskussioner med landskapsregeringen, Ålandskommittén och landshövding Peter Lindbäck.

Den dagen får talmannen även bekanta sig med sjöfartsmuseet, fredsinstitutets verksamhet och det ges en inblick i åländskt näringsliv.

I besöket deltar också generalsekreteraren Maija-Leena Paavola, rådet för internationella ärenden Mari Herranen och talmannens specialmedarbetare Timo Turja. Även Ålands riksdagsledamot Mats Löfström deltar i besöket.