DELA
Foto: Kiki Alberius-Forsman<07_Bildrubrik>STORM Det är på caféet, som skymtar i bakgrunden till vänster, som takplåtar blåst bort.

Takplåtar på Kobba klintar blåste bort

Fyra takplåtar på byggnaden som inhyser caféet på Kobba klintar har blåst bort i höststormarna.
Det kunde sotare som anlitats konstatera när de kom till Kobbarna i helgen.

– Takplåtarna i det sydvästra hörnet på caféet är borta, men det verkar som om det inte regnat in, säger Rune ”Öra” Karlsson.

Hastigt fick man ut folk som täckte till hålet med presenningar.

– Dessvärre tror jag vi är tvungna att byta ut hela taket. Jag hoppas på en snabb lösning. (ke)