DELA
Foto: Dominik Hanjik (praktikant)OÄGLIGT "Det handlar om hundratusentals euro", säger Ålands producentförbunds ordförande Tage Eriksson som säger att bönderna tvingats till att ha många samtal med banker och samarbetspartners.

Tage Eriksson leder Leader

Nyligen deltog 22 personer i Lokalkraft Leader Ålands höstmöte, som hölls på Nybonds i Lumparland Krogstad.

Valberedningen, som bestod av Kristian Packalén, Rosita Broström, Christian Pleijel, samt styrelserepresentanten Ulf Eklund, presenterade ett förslag till de olika gruppernas sammansättning. Förslaget godkändes dock inte. Ett motförslag lades fram och det kunde godkännas. Kristian Packalén reserverade sig.

Tre grupper verkar inom Lokalkraft Leader Åland: Styrelsen, den lokala aktionsgruppen (LAG) samt fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG).

Ny ordförande för LAG blev Tage Eriksson, som också är styrelsens ordförande. Ny ordförande för FLAG är Peter Selander.