DELA
Foto: Stefan Öhberg

Syföreningar håller julbasar i Jomala

På söndag, den 6 december klockan 12.00, är det dags för julbasar i Olofsgården i Jomala.

I Jomala församling finns två missionssyföreningar, skriver diakon Marie-Louise Nordberg.

Finska missionssällskapets som träffas varje tisdag under terminerna, arbetar för sin avtalsfamilj, familjen Heikkilä med arbetsplats i Ryssland.

Den andra syföreningen träffas i hemmen och arbetar för att stöda Kenyamissionens Ruth Åbacka i Kenya.

Enligt gammal tradition står också byarna i Jomala bakom julbasaren. I år är det Prestgården och Dalkarby som står i tur. Basaren avslutas med auktion och lottdragning.