DELA

Svinryggens biogasanläggningtilldöms verkställighetsförbud

Ålands förvaltningsdomstol avbryter verkställigheten vid Svinryggens biogasanläggning. I beslutet skriver domstolen att varken miljötillstånd eller bygglov har vunnit laga kraft och att verkställigheten därför inte kan tillåtas.