DELA

Svinö holme efter årsskiftet

Det blir Mariehamns nya stadsstyrelse som fattar beslut om hur Svinö holme utanför Espholm skall planeras.

Stadsdirektörens förslag är att en småskalig ”Skärgårdsstad” skall vara grunden för en ny delgeneralplan. På stadsstyrelsens möte i går ville socialdemokraterna Sara Kemetter och Karl-Johan Fogelström att området skall reserveras för rekreation men de fick inte understöd av de andra ledamöterna.

Man beslöt i stället stöda Krister Norrgrann (Lib) som föreslog en bordläggning till januari. Fullmäktige utser ny stadsstyrelse den 12 januari. (tt-s)