DELA

Svinö föreslås bli skärgårdsstad

Stadsutvecklingsnämnden föreslår att Svinö stadsplaneras enligt alternativ 2 i den beskrivning som tagits fram, en skärgårdsstad med bebyggelse i grupper och hus med högst två våningar.

Men nämnden ser en lång process som spänner över flera decennier innan området är fullt utbyggt och de framtida behoven är därför svåra att förutspå.

Därför föreslår nämnden att området genast skulle kunna göras tillgängligt som rekreationsområde och att gångstigar och gångbro byggs.

När husen så småningom börjar byggas bör det i första hand ske på öns östra och södra sida. Dt innebär att det tredje alternativet, tvillingstaden med högre hus och tätare bebyggelse, kan förverkligas på västra sidan ifall behovet uppstår.

Ärendet går nu vidare till stadsstyrelsen. (ao)