DELA

Svibyvägen avstängd

Svibyvägen kommer att vara avstängd i anslutningen till Sviby daghem mellan klockan 20.00 i dag den 27 augusti och 04.00 den 28 augusti. Det meddelar infrastrukturavdelningen vid Ålands landsskapsregering.

Orsaken är att en vattenledning som går genom Svibyvägen vid daghemmet måste repareras.

Den lätta trafiken leds om via Kasbergsvägen och den tunga trafiken ombeds köra nya Godbyvägen via Mariehamn. Trafik till tomt är tillåten men arbetsområdet kan inte passeras.

Eventuella frågor besvaras av Mariehamns stads VA-verk.