DELA
Foto: iStockphoto

Svenskspråkig vård för missbrukare hotas

(OBS. Rättad version. Antalet klienter vid Pixnekliniken var fel i första versionen.)

Den svenskspråkiga missbrukarvården i Finland riskerar att försvinna. Alternativet för Åland blir Sverige.
Pixnekliniken finns i Malax i Österbotten. Det är i dag den enda platsen i hela Finland där svenskspråkiga personer med alkohol, medicin- eller drogmissbruk kan få behandling på sitt modersmål.

Nu hotas kliniken av nedläggning. I fjol gick verksamheten 66 000 euro back och i år verkar minuset bli dubbelt så stort.

– Läget är katastrofalt, säger Veronica Hertzberg, styrelseordförande i Kårkulla samkommun som upprätthåller kliniken.

Orsaken till det svåra ekonomiska läget är att kommunerna sviker, allt färre betalar den frivilliga årsavgiften. I dag har kliniken sex betalande medlemskommuner i riket och fem på Åland. Fler kommuner har aviserat ett eventuellt utträde ur samarbetet, dock ingen åländsk.

– Ålänningarna blir kvar, vi har inte hört om någon på Åland som skulle vilja lämna oss, säger enhetschef Tore Lund.

En av anledningarna till att rikskommunerna drar sig ur samarbetet är att man kallt räknar med att alla invånare kan finska och därför anlitar billigare finska vårdalternativ.

Köper tjänster

 

På Åland skulle däremot en nedläggning av kliniken slå hårt.

– Fruktansvärt, säger verksamhetsledare Hanna Lundberg vid beroendemottagningen i Mariehamn.

Beroendemottagningen är det nya namnet på det som en gång hette A-kliniken och också missbrukarvården. Mottagningen betjänar hela Åland.

– Det är många ålänningar som under årens lopp fått behandling vid Pixnekliniken.

Av de 100 till 150 klienter som årligen är i Malax kommer 10 procent från Åland. Det är 10 - 15 personer. Fem åländska kommuner betalar årsavgift, andra köper tjänster vid behov.

Frågan vad som händer med ålänningarna om kliniken läggs ner är allt annat än löst.

– Alternativet är Sverige. Där finns många behandlingshem men det är svårt att veta vilka som är bra, säger Lundberg.

Svenska alternativ kan också innebära högre kostnader för kommunerna.

Beslut om Pixneklinikens framtid tas om drygt en månad då Kårkullafullmäktige diskuterar budgeten.