DELA

Svenskan och biologisk mångfald viktig för försörjningsberedskapen

Svenskan, demilitariseringen och det insulära läget kräver särskild hänsyn när Finland ordnar med sin försörjningsberedskap. Det lyfter landskapsregeringen upp i ett utlåtande till Arbets- och näringsministeriet.