DELA
Foto: Jonas Edsvik

Svenskan kördes över i båtskattslag

Förslaget till ny lag om båtskatt publicerades på svenska först efter att tiden för att avge utlåtanden gått ut.

– Oacceptabelt, säger riksdagsledamot Mats Löfström och kopplar in justitiekanslern.
Den 16 december publicerades förslaget till lagen om båtskatt på Finansministeriets hemsida. Bara på finska. Samtidigt skickades förslaget ut på en remissrunda, utlåtandena skulle vara inne senast den 16 januari.

– I diskussioner med finansministeriet i december sa man till mig att den svenska översättningen skulle bli klar genast i början av januari och att svenskspråkiga utlåtanden skulle få tilläggstid, säger Mats Löfström.

Så blev det inte. Den 16 januari fanns fortfarande ingen svenskspråkig översättning tillgänglig. Den kom först för några dagar sedan.

– Jag ser ingen annan möjlighet än att koppla in koppla in justitiekanslern i frågan. Det är oacceptabelt om man i en rättsstat inte ger lika möjligheter att kommentera ett lagförslag som så kraftigt kommer ha påverkan på Åland och svenskspråkiga kustområden i landet.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!