DELA

Svenska riksdagsmotioner om Åland

Per Lodenius, riksdagsledamot för Centern i Sverige, är förste undertecknare av fem aktuella motioner som alla berör Åland.

Lodenius vill att:

– Det görs en översyn av antagningskriterierna till svenska universitet och högskolor så att Ålandsöverenskommelsen följs och respekteras. I motionen sägs att det ”blivit svårare för studerande med åländska betyg att bli antagna till studier i Sverige”. Det framhålls att ”syftet med Ålandsöverenskommelsen är ett skydd för den åländska befolkningens språkliga […] förhållanden” och att Sverige ”ska verka för att de överenskomna förpliktelserna skall uppfyllas.”

– Att att åländska studenter på svenska universitet och högskolor ska ha möjlighet att göra praktik på svenska myndigheter som exempelvis UD och svenska ambassader.

– Att det utreds hur elöverföringsavgiften mellan Sverige och Åland ska kunna tas bort.
Sedan 1999 har Sverige och Finland ett avtal om avgiftsfri elöverföring, men Åland räknas som ett eget ”el-land”. I dag tar svenska Vattenfall ut en regionnätsavgift av Åland om cirka 12 miljoner SEK per år, sägs i motionen.

– Att ”Åland och dess befolkning ska kunna ta del av hela Sveriges Televisions och Sveriges Radios utbud, inklusive det som sänds via internet.” Det gäller bland annat att ålänningar inte kan se svenska tv-kanalers play-tjänster.

– Att inom riksdagen tillsätta ett särskilt råd med ansvar för Ålandsöverenskommelsen.
”Genom detta skulle Sverige än tydligare garantera att Ålandsmodellen också framöver finns kvar och att man fullföljer de förpliktelser man genom Ålandsöverenskommelsen har åtagit sig.” skriver Lodenius.

–Inom Åländsk Center är vi förstås oerhört tacksamma för att Per Lodenius än en gång följer upp Centerpartiets tradition med att om möjligt bistå Åland, skriver han åländska partikollega Harry Jansson i ett pressmeddelande.