DELA
Foto: Ida K Jansson

Svenska riksdagsgruppen föreslår höjd klumpsumma

Svenska riksdagsgruppen publicerade idag sitt alternativa förslag till statsbudget. Riksdagsgruppen har arbetat med det alternativa budgetförslaget sedan sommarmötet på Åland i augusti. I den alternativa budgeten föreslås bl.a. en höjning av Ålands klumpsumma med 15 miljoner euro, sägs i ett pressmeddelande, som fortsätter:

Den alternativa budgeten kommer synas i riksdagsbehandlingen via budgetmotioner och åtgärdsmotioner. Hela svenska riksdagsgruppen har undertecknat budgetmotionen om en höjd klumpsumma tillsammans med en åtgärdsmotion om att regeringen ska föreslå en höjning av avräkningsgrunden till 0,48 %.

Det nuvarande systemet med klumpsumman togs i bruk i och med senaste självstyrelserevisionen. Sedan dess har avräkningsgrunden aldrig ändrats trots flera utredningar under de drygt 20 åren systemet varit i kraft.

– Klumpsummans nivå behöver höjas. Genom budgetmotionen, åtgärdsmotionen och riksdagsgruppens alternativa budget använder vi alla parlamentariska verktyg för att igen få frågan lyft i riksdagsbehandlingen, i plenisalen och hela tiden se till att frågan hålls levande i riksdagsdebatten, säger Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot, svenska riksdagsgruppens viceordförande och budgetmotionens första undertecknare.