DELA
Foto: Ida K Jansson

Svensk utbildning för kommissarier

Nästa år startar en svenskspråkig utbildning där man utbildas till högre polistjänster.

Utbildningen är 3 år och äger rum i Tammerfors.
Det kommer att arrangeras en yrkeshögskoleutbildning på svenska vid polishögskolan i Tammerfors. Programmet utbildar högre polistjänster så som kommissarie och överkommissarie.

Överkommissarie Kjell Nylund vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors är dragare för den svenskspråkiga utbildningen. 2005 hade man en liknande utbildning på svenska men med lite annat koncept. Denna utbildning startar i januari 2017.

– För den åländska polisen och för servicen för svenskspråkiga i Finland är det en lottovinst att få möjlighet att göra det här, säger Nylund.

– Vi får på sikt svenskspråkiga befäl på Åland och Svenskfinland i tiotals år framåt vilket är väldigt viktigt, tillägger han.

– Det finns en skriande brist på svenskspråkig befäl. Och för Ålands del så kommer två av befälet att uppnå pensionsålder inom de kommande fyra åren. Så det är viktigt att vi får folk som ansöker så vi kan lappa där det behövs. Men jag tror absolut att det finns intresse, säger polismästare Maria Hoikkala.

Ansökningstiden pågår till 23 mars i år. Går allt som planerat så finns det julen 2019 utbildade svenskspåkiga befäl. Utbildningen tar emot 20 personer.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!