DELA

Svärtan till Forsmark

M/S Svärtan ska delta i en nordisk övning utanför Forsmark i Sverige den 27–29 september, det beslutar Ålands landskapsregering på förfrågan från Finlands miljöcentral. Bekämpningsfartyget bemannas av Ålands sjöräddningssällskap för att erhålla erfarenheter och kompetens. Miljöskyddsövningen hålls inom ramen för Köpenhamnsavtalet. (ikj)