DELA
Foto: Wikimedia Commons

Svart knarkstatistik i år

Trots att vi bara skriver augusti är antalet narkotikafall redan lika högt som under hela år 2015.

Många av fallen har uppdagats i trafiken.
Narkotika diskuteras mycket på stan just nu och läsare har kontaktat Nya Åland och bett oss utreda om det är sant att den livsfarliga drogen fentanyl har skördat sitt första åländska offer och om det stämmer att flera av den senare tidens inbrott i Mariehamn är narkotikarelaterade och att drogmissbruket på Åland ökar.

Vi ställer frågorna till polismästare Maria Hoikkala.

– Jag kan bekräfta att vi utreder relationen mellan ett dödsfall och droger men eftersom förundersökningen pågår kan jag inte gå in på några detaljer, säger hon.

Polisen effektivare

– Jag kan inte heller kommentera orsaken till enskilda brott. Men det är helt klart att de som använder narkotika ofta finansierar sitt bruk med brottslig verksamhet. Då handlar det för det mesta om snatterier och stölder av lätt löstagbar egendom. Grövre och planerade brott är vanligtvis av yrkesmässig karaktär och inte nödvändigtvis narkotikarelaterat.

Vad ökningen av narkotikafall beträffar är Hoikkalas svar ett klart ja.

– Straffbart bruk av narkotika har ökat. Nu i augusti är vi på samma nivå som under hela året i fjol med ett 70-tal registrerade fall. Narkotikafallen ökade redan under årets tre första månader och ingenting tyder på att trenden skulle vända.

Det innebär inte nödvändigtvis att det i dag finns mera droger i omlopp på Åland än tidigare.

– Ökningen kan också delvis bero på att polisen blivit effektivare. Vi vet i dag vad vi ska hålla utkik efter, vi känner till folk och lägger märke till nya brukare, vi övervakar mera och vi upptäcker många fall i trafiken.

Statistiken visar enligt Hoikkala också att antalet ”rena” rattfyllerier har minskat, i dag ligger allt oftare alkohol i kombination med någon drog bakom rattonykterheten.

Ungdomspolisen viktig

Majoriteten av narkotikabrotten begås av ålänningar. Ungdomar mellan 13 och 17 år börjar med milda droger, huvudsakligen med cannabisprodukter. Med stigande ålder kommer andra av de otaliga narkotikaklassade medlen in i bilden. Riktigt hård narkotika är dock en sällsynthet på Åland.

Läs mer i torsdagens Nyan!