DELA

Svårt hinna med flödet från Bryssel

Åland var i fjol ofta sent med att verkställa EU:s direktiv.

Begränsade resurser och knölig lagstiftning är huvudorsaken.
Landskapsregeringen har notifierat sammanlagt 35 EU-direktiv under 2017. De flesta av dem, 11 stycken, hör till miljöbyråns verksamhetsområde, 10 av dem handlar om natur- och miljövård.

Det framgår av landskapets meddelande till lagtinget om de externpolitiska frågorna.

Allt har man inte hunnit med. EU har harklat till ett flertal gånger under året på grund av försenade inplementeringar av direktiv.

Unionen uttrycker först sitt missnöje genom att skicka en så kallad formell underrättelse. Av Finlands totalt 24 formella underrättelser i fjol berodde sex på att Åland var sen och nio på att både Åland och riket var sena.

– Orsaken till att landskapsregeringen inte genomför direktiv inom utsatt tidsfrist varierar, men begränsade resurser och tillämpningen av blankettlagstiftning inom vissa ämnesområden är två av huvudorsakerna, skriver regeringen i meddelandet.

Följande steg i EU:s missnöjesskala är motiverat yttrande. I fjol riktades sex mot landskapet, samtliga berodde också i det fallet på försenade implementeringar av direktiv.

Landskapsregeringens meddelande om externpolitik skulle ha tagits upp i lagtinget i måndags, men på grund av misstroendedebatten flyttades ärendet till i dag onsdag.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!