DELA
Foto: Stefan Öhberg

Svårt att få bort nedfallet träd

För två månader sedan blåste en tall ned över muren till Trobergshemmet.
En tall på GE-villans gård har blåst ned över muren till Trobergshemmet. Det ska ha hänt under en av stormarna i januari och har ännu inte åtgärdats.

Orsaken till det, säger stadsträdgårdsmästare Anne Nordblom, är att man inte kan köra med tunga fordon till platsen. Detta eftersom skifferplattorna på marken måste skyddas.

– Det är lite knepigt. Först tänkte vi lyfta träden över muren med kran från Ålandsvägen men det blev för svårt. Nu sätter vi istället en duk ovanpå marken och fyller den med grus så att vi får en jämn belastning.

Arbetsledningen planerar att ta bort den nedfallna tallen i veckan.

Nordblom poängterar att den inte är direkt i vägen för någon. Det nedfallna trädet utgör ingen fara för de boende på Trobergshemmet.