DELA
Foto: Stefan Öhberg

Svalt intresse för medborgardialoger

I veckan har PWC hållit två medborgardialoger om kommunstrukturindelningen. Syftet var att få ta del av de åländska invånarnas frågor och synpunkter. Under båda tillfällena yttrades åsikter om att man borde börja med att slå ihop Jomala och Mariehamn för en enhetlig byggnadsplanering.
Bara nio personer dök upp på medborgardialogen i Godby och deltagandet var inte mycket högre i Mariehamn.

Fredrik Carlsson från PWC var ändå nöjd med deltagandet.

– Jag tycker att det är hyfsat bra med tanke på Ålands invånarantal.

Resultatet av medborgardialogerna kommer att sammanställas och publiceras som en bilaga i PWC:s slutliga rapport som kommer att finnas tillänglig på landskapsregeringens hemsida.

En annan deltagare var Leif Holländer. Han är kritisk till att invånarna inte har fått möjlighet att påverka före i utredningens slutskede.

– Det jag säger nu spelar ingen roll.

Läs mer i Nya Åland!