DELA
Foto: Johan OrreTVEKSAM Finansminister Roger Nordlund uppmanar staden att fundera på om man verkligen har råd med en ny friidrottsanläggning just nu.

Sval reaktion på ny friidrottsarena

Pommerns torrdocka är på gång för fyra miljoner euro.

Tanken på att dessutom finansiera en friidrottsanläggning lockar inte landskapet.
Som Nya Åland tidigare har berättat vill stadsfullmäktiges förste vice ordförande Tage Silander (MSÅ) se en ny och helt separat friidrottsanläggning i Mariehamn.

I samband med att frågan nu bereds har staden bett om ett förhandsbesked om hur mycket Paf-medel landskapet kan tänka sig bevilja för projektet. Enligt regelverket kan man efter särskild prövning avvika från det normala maximibidraget på 25 procent av kostnaderna.

Men staden får inget svar på den frågan i det här skedet. För att få ett förhandsbesked om Paf-bidraget bör platsen för en ny arena vara spikad liksom också budgeten. I dag är detta ännu helt öppna frågor.

Landskapsregeringen ber också att staden noga överväger om det verkligen finns behov av nya idrottsanläggningar. Motiveringen är dels det allmänna ekonomiska läget, dels att en torrdocka till Pommern redan är på gång för fyra miljoner euro.

Torrdockan kommer att finansieras av staden men också med Paf-medel.

– Det handlar om en prioriteringsfråga som staden själv måste avgöra, säger finansminister Roger Nordlund (C).

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!