DELA
Foto: Jonas Edsvik

Svag avslutning på 2019 för Åland Post

Den finländska poststrejken och de många röda dagarna under julen var de främsta bidragande orsakerna till att årets vanligtvis bästa period blev svag ifjol. Åland Post gick miste om cirka en miljon euro i omsättning under årets två sista månader. Det skriver bolaget i sin bokslutskommuniké.

Bolagets omsättning minskade med 1,8 procent till 36,3 miljoner euro.

Affärsområdet pack & distribution minskade omsättningen med 4,8 procent till 21 miljoner euro. Orsaken till nedgången är enligt bolaget den stora osäkerheten kring brexit och EU:s beslut att slopa lågvärdesgränsen.

Affärsområdet posttjänster minskade med 3 procent till 8,8 miljoner. Affärsområdet logistik växte med 8,4 procent till 6,9 miljoner.

– Bolagets övriga rörelsekostnader har ökat med 0,4 miljoner euro vilket främst beror på juridiska kostnader i samband med Tullens förundersökning som avslutats 2019, en större kreditförlust då en e-handels kund begärts i konkurs samt uppstartskostnader för Axla i Vanda, avslutar vd Henrik Lundberg bokslutskommunikén.