DELA
Foto: Jonas Edsvik

Svag åtta i betyg till stan som arbetsgivare

Stans medarbetare ger skolvitsordet 8– till sin arbetsplats. Det kommer fram i medarbetarenkäten som gjordes i våras.

Åtta procent av medarbetarna upplever att de trakasseras på arbetsplatsen.
Över 90 procent tycker att påståendet ”Mitt arbete känns meningsfull” stämmer mycket bra eller stämmer ganska bra. Det kommer fram i den medarbetarenkät som Mariehamns stad lät göra i april i år.

Utvecklingsområden är att ge konstruktiv återkoppling, information på arbetsplatsen samt möjligheten att påverka arbetssituationen, enligt beredningen till stadsstyrelsen.

Cirka 8 procent av de som svarat har upplevt trakasserier på arbetsplatsen. En stor del av trakasserierna kommer från externt håll. En halv procent har varit sexuella kommentarer.

Sämst resultat får påståendet ”Jag nyttjar personalförmåner som staden erbjuder”. Strax över 50 procent av de som svarat har svarat att det stämmer mycket eller ganska bra.

Enkäten gjordes i april i år och alla medarbetare i Mariehamn fick delta. Cirka 75 procent av medarbetarna valde att svara. Motsvarande enkät gjordes 2015. Resultatet är till största delen likartat, men det finns små förändringar, åt båda hållen.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!