DELA
Foto: Stefan Öhberg

Susann tar hand om bönder

Lantbruksföretagets viktigaste resurs är lantbruksföretagaren själv. Projektet Ta hand om bonden startades för att öka välmåendet.

– Jag hjälper lantbruksföretagare i olika slag av svåra livssituationer, säger agrologen Susann Rabb.
Lantbruksföretagarnas pensionanstalt, LPA, erbjuder under år 2017 hjälp åt jordbrukare som hamnat i svårigheter. Agrologen Susann Rabb från Korsholm är en av fyra projektanställda som ska hjälpa, lösa problem och hänvisa företagare till rätt hjälp.

Rabb driver själv en spannmålsgård på halvtid, har tidigare arbetat vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Finland och som rådgivare i Finlands pälsvårdarförbund. Österbotten, Åland, Åboland och Nyland hör till hennes ansvarsområde i projektet. Under Ålands producentförbunds vårmöte i fredags berättade hon för de åländska producenterna om sitt arbete.

– Min uppgift är att fungera som ett bollplank och hjälpa lantbruksföretagare i olika slag av svåra livssituationer, säger hon.

Det finns ett stort behov av att prata om olika problem och bekymmer, upplever Rabb. Ofta handlar det om det ekonomiskt svåra läget som jordbrukare drabbas av.

– Det behöver inte vara fråga om kris utan kan handla om att man funderar på sin situation och funderar på om man ska fortsätta som jordbrukare, säger hon.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!