DELA
Foto: Erkki Santamala

Höjd dividend för Eckeröredereriet

Rederiaktiebolaget Eckerö har ett bra år bakom sig – så bra att förslaget inför stämman är att höja dividenden från 1,50 euro till 1,75 euro per aktie.

3,1 miljoner resenärer reste med rederikoncernens tre passagerarfartyg under året, och det är nytt rekord.

Omsättningen steg med en knapp miljon euro och rörelseresultatet, rensat från engångsposter, mer än fördubblades från 2014 till strax under 16 miljoner euro.

Styrelsens förslag inför bolagsstämman den 19 april är alltså att dividenden höjs.