DELA
Foto: Erkki Santamala

Sunds styrelse kräver ändringar i avtalet

Sunds styrelse har igen diskuterat förslaget till samgångsavtal.

Nu vill man ha ett nytt namn på den nya kommunen och en för Sund fördelaktigare styrelsesammansättning.
När Sunds styrelse träffades på måndagskvällen diskuterade man förslaget till samgångsavtal som ett extra ärende. Beslutet blev att ge Sunds representanter i styrgruppen ny färdkost på två punkter: namnet och styrelsens sammansättning.

– Det ska inte vara något av de gamla kommunnamnen, men vi gav representanterna frihet att förhandla, säger Bengt Hagström (Lib), styrelsens ordförande.

Gällande styrelsens sammansättning är förslaget nu att Finström ska ha tre platser, Sund två och Geta en. I förslaget ingår också att ordförande ska vara från Finström.

– Vi vill se sju ledamöter i styrelsen och vi vill att det nya fullmäktige ska utse ordförande, men att det i presidiet ska finnas representation från alla tre regioner, säger Bengt Hagström.

Avtalsförslaget är just nu ute på remiss. Remisstiden går ut på torsdag den 12 april klockan 15.

Läs mer om reaktionerna efter folkomröstningen i onsdagens Nya Åland!