DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sub Sea köper Grisslan

Sub Sea Åland Ab köper landskapets fartyg Grisslan för 301 000 euro, det högsta av tre anbud.

Infrastrukturminister Mika Nordberg fattade beslutet på enskild föredragning i dag. Han avslöjar inte hur mycket lägre de andra två buden låg.

När fartyget bjöds ut till försäljning för en månad sedan satte landskapsregeringen ett minimipris på 250 000 euro. Trots den korta anbudstiden lämnades alltså tre anbud in, både från åländska bolag och bolag bortifrån.

Mika Nordberg är nöjd med att ett åländskt bolag la det högsta budet.

– Om det skulle råka sig så att flera av våra fartyg skulle gå sönder samtidigt så finns det kanske en möjlighet för oss att att hyra in Grisslan.

Lagtinget gav redan för ett par år sedan fullmakt åt landskapsregeringen att sälja Grisslan som varit reservfartyg och mest legat stilla sedan Odin började trafikera för ett drygt år sedan. Tidigare trafikerade Grisslan på tvärgående linjen där Ejdern nu är reservfartyg vintertid.

Henry Höglund, vd för Sub Sea Åland med Jomala Möckelby som hemort, säger att anbudet på Grisslan lades av en impuls men att det finns en tanke bakom affären.

Läs mera i Nya Åland i morgon.